Oprema za testiranje

 

Preskusni predmeti

Oprema

1

Analiza komponent

Fluorescenčni spektrometer

2

Induktivno sklopljen plazemski spektrometer z neposrednim branjem

3

Spektrofotometer

4

Ogrevalna obdelava

Peč za toplotno obdelavo

5

Trdota

Rockwell testni stroj za trdoto

6

Stroj za testiranje mikro trdote

7

Vodljivost

Mikro odpornost preskusni stroj

8

Digitalni testni stroj za prevodnost električnega toka

9

Mehanske lastnosti

Elektronski univerzalni preskusni stroj za nadzor mikroračunalnika

10

Nerazorni pregled

Spletni inteligentni digitalni detektor toka

11

Maša

Analitična bilanca

12

Metalografska analiza

Metalurški mikroskop

Testing Equipment1
Testing Equipment3
Testing Equipment5
Testing Equipment7
Testing Equipment9
Testing Equipment2
Testing Equipment4
Testing Equipment6
Testing Equipment8
Testing Equipment10